دانـلـود مـیـکـس بـهـتـریـن اهـنـگ هـای شـاد بـنـدری تـوپ

29ام مـرداد 1397

دانـلـود مـیـکـس بـهـتـریـن اهـنـگ هـای شـاد بـنـدری

شـادتـریـن کـالـکـشـن اهـنـگ هـای بـنـدری مـخصـوص رقـص پای کـوبـیـی و جشـن هـای عروسـی بـا لـیـنـک مـسـتـقـیـم و رایـگان

Download New Remix Bandari With Text And Direct Links In MusichayIranis

shad band دانـلـود مـیـکـس بـهـتـریـن اهـنـگ هـای شـاد بـنـدری تـوپ

بـرخی از اهـنـگ شـاد یـک فـایـل مـیـکـس:

حامـد پهـلـانـهـههـههـه

مـحمـد پنـهـان – آس و پاس

ایـن خانـومـه آس و پاسـه
یـه خانـومـی دیـدم خیـلـی آس و پاسـه
مـحل نـمـیـده مـیـره آسـه آسـه
خوشـگلـو نـازه خیـلـی خاصـه آسـه
غلـغلـه مـیـشـه دم در کـه واسـه
زیـر چـشـمـی نـگا مـیـگه کـه بـیـا چـادرشـو بـاز مـیـکـنـه
هـی مـنـو صـدا مـیـکـنـه بـیـا بـبـیـن چـکـار مـیـکـنـه
زیـر چـشـمـی نـگا مـیـگه کـه بـیـا چـادرشـو بـاز مـیـکـنـه
هـی مـنـو صـدا مـیـکـنـه بـیـا بـبـیـن چـکـار مـیـکـنـه
خوشـگلـو خوش نـازو ادا دختـره شـیـطون و بـلـا
رنـگ مـوهـاش مـثل طلـا تـکـه تـکـه بـیـن دختـرا
چـشـمـک مـیـزنـه و مـیـکـنـه سـلـام
رد مـیـشـه درمـیـاره ادام
داد مـیـزنـه کـه نـشـدی فـدام خودشـو مـیـکـنـه لـوس بـرام

ایـمـان سـیـاهـپوشـان و بـهـروز سـتـور – دانـه

ﻭﯼ ﺩﻧﻪ ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﻢ ﮐﺠﺎﯼ ﻗﻠﺒﺖ ﺟﺎﻣﻪ ﺁﺧﻪ ﭘﺪﺭﺕ ﻣﻠﻮﺍﻧﻪ اﻭ ﺗﺎﺟﺮ ﻟﺒﻨﺎﻧﻪ
ﻭﯼ ﺩﻧﻪ ﻣﻮﺯیـکـوم ﭘﺮ ﻫﯿﺠﺎﻥ ﻭ قـلـبـوم پر ﺿﺮﺑﺎنـه ﺑﻬﺮﻭﺯ ﺳﮑﺘﻮﺭ ﺣﯿﺮﺍﻧﻪ وی دنـه
ﺩﻧﻪ ﺩﻧﻪ ﺩﻧﻪ ﻣﻮ ﺑﭽﻪ ﯼ ﺍﻫﻮﺍﺯﻡ ﺍﯾمـان ﻣﺎﻝ ﺁﺑﺎﺩﺍﻧﻪ
ﻋﺸقـوم ﺧﻮﺯﺳﺘﺎنـه ﻭ ﺑﻨﺪﺭﯼ ﺗﻮ ﺧﻮﻧﻢ ﺩﺭ ﺟﺮﯾﺎﻧﻪ
ﻣﻮ ﺧﻮﺩﻡ ﻧﯽ ﺍﻧﺒﻮن ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﻢ ﺗﺎ ﮐﯽ ﺑﺎﻣﻪ ﻭﻟﯽ ﺑﺎﺩﻩ

مـو لـنـجوم سـفـره هـوووووووو
ﻣﻮ ﻟﻨﺠﻢ ﺳﻔﺮﻩ ﺩﺭﯾﺎ ﺷﺪﻩ ﻣﻮﺝ
ﺗﻮ ﺭﺍﻩ ﻗﻄﺮﻩ ﺩﺭﯾﺎ ﺷﺪﻩ ﻣﻮﺝ
ﻧﺎﺧﺪﺍﯼ ﮐنـگدون ﻣﺮﺩﻩ ﺯﺩﺭﺩ ﺩﻧﺪﻭﻥ
ﻟﻨﺠﻢ ﺳﻔﺮﻩ ﺩﺭﯾﺎ ﺷﺪﻩ ﻣﻮﺝ
ﻭﯼ ﺗﻮ ﺭﺍﻩ ﻗﻄﺮﻩ ﺩﺭﯾﺎ ﺷﺪﻩ ﻣﻮﺝ
ﻧﺎﺧﺪﺍﯼ ﻣﻀﯿﺮﯼ ﺣﺎلـا ﻣﺮﺩﻩ ﺳی نـون تـیـری
ﻟﻨﺠﻢ ﺳﻔﺮﻩ ﺩﺭﯾﺎ ﺷﺪﻩ ﻣﻮﺝ
ﺗﻮ ﺭﺍﻩ ﻗﻄﺮﻩ ﺩﺭﯾﺎ ﺷﺪﻩ ﻣﻮﺝ
نـاخدای تـو کـافـه والـلـه ایـنـجا نـه جای لـافـه
لـنـجم سـفـره دریـا شـده مـوج
وی تـو راه قـطره دریـا شـده مـوج

ایـمـان سـیـاه پوشـان – جنـیـفـر

جنـیـفـر دختـر بـنـدر تـو از هـر گلـی بـهـتـر

اهـنـگ بـنـدری تـوپ

پخش آنـلـایـن هـمـیـن مـوزیـک