دانـلـود اهـنـگ جدیـد صـالـح صـالـحی رفـیـق قـدیـمـی

5ام دی 1397

دانـلـود اهـنـگ جدیـد صـالـح صـالـحی رفـیـق قـدیـمـی

مـوزیـک بـسـیـار شـنـیـدنـی خوانـنـده صـالـح صـالـحی بـا عنـوان رفـیـق قـدیـمـی هـمـراه بـا تـکـسـت

اهـنـگسـازی تـنـظیـم کـنـنـده ، مـیـکـس و مـسـتـریـنـگ : مـحمـد الـفـتـی / آهـنـگ سـرا : مـیـلـاد فـلـاح

saleh دانـلـود اهـنـگ جدیـد صـالـح صـالـحی رفـیـق قـدیـمـی

مـتـن اهـنـگ رفـیـق قـدیـمـی صـالـح صـالـحی

♪♪♫♫♪♪♯

چـتـر و بـاران مـنـی جان مـنـی دل بـدهـی یـا بـکـنـی ♪

دل بـه دریـا زده ام آمـده ام دل بـه دریـا بـزنـی ♪

رد شـو از کـوچـه ی مـا رخ بـنـمـا کـه بـی تـو بـیـمـارم ♪

آسـمـان ابـر شـده صـبـر بـده ، بـه مـن ای یـارم ♪

بـی تـو بـیـمـارم ♪

MusichayIraniTag دانـلـود اهـنـگ جدیـد صـالـح صـالـحی رفـیـق قـدیـمـی

آی رفـیـق قـدیـمـی تـو کـه هـنـوز زنـدگیـمـی بـگو کـجا رو دنـبـالـت بـگردم ♪

آی هـنـوز بـی وفـایـی آی رفـیـقـم کـجایـی کـه بـی تـو کـل شـهـرو دوره کـردم ♪

آی رفـیـق قـدیـمـی تـو کـه هـنـوز زنـدگیـمـی بـگو کـجا رو دنـبـالـت بـگردم ♪

آی هـنـوز بـی وفـایـی آی رفـیـقـم کـجایـی کـه بـی تـو کـل شـهـرو دوره کـردم♪

 

تـو بـیـا راه بـرو حض کـنـمـو ، بـبـیـنـم بـاز تـو رو حض کـنـمـو ♪

تـو شـبـام مـاه بـشـی خیـره بـشـم ، نـاز تـو قـهـر کـنـی هـی بـکـشـم ♪

بـی قـراره ی نـفـر جان مـن ، دل دنـیـا رو نـبـر جانـه مـن ♪

بـه صـدای تـازه ای گوش نـکـن ، مـن قـدیـمـی رو فـرامـوش نـکـن ♪

آی رفـیـق قـدیـمـی تـو کـه هـنـوز زنـدگیـمـی بـگو کـجا رو دنـبـالـت بـگردم ♪

آی هـنـوز بـی وفـایـی آی رفـیـقـم کـجایـی کـه بـی تـو کـل شـهـرو دوره کـردم ♪

آی رفـیـق قـدیـمـی تـو کـه هـنـوز زنـدگیـمـی بـگو کـجا رو دنـبـالـت بـگردم ♪

آی هـنـوز بـی وفـایـی آی رفـیـقـم کـجایـی کـه بـی تـو کـل شـهـرو دوره کـردم ♪

♪♪♫♫♪♪♯

صـالـح صـالـحی رفـیـق قـدیـمـی

پخش آنـلـایـن هـمـیـن مـوزیـک