دانـلـود فـول آلـبـوم بـهـنـام بـانـی

23ام خرداد 1398

دانـلـود فـول آلـبـوم اهـنـگ هـای بـهـنـام بـانـی

هـمـیـنـک از سـایـت مـوزیـک هـای ایـرانـی ، کـامـلـتـریـن مـجمـوعه اهـنـگهـای بـهـنـام بـانـی بـه صـورت یـکـجا و تـکـی بـا مـتـن و بـهـتـریـن کـیـفـیـت

” ایـن مـطلـب پس از هـر بـار پخش اهـنـگ جدیـد آپدیـت مـیـشـود ”

Download Full Album From Behnam Bani With Text And Two Quality

behnambani org 1 دانـلـود فـول آلـبـوم بـهـنـام بـانـی

بـهـنـام بـانـی اهـنـگهـا تـکـی

بـهـنـام بـانـی – فـقـط بـرو

جدیـدتـریـن اهـنـگ از بـهـنـام بـانـی

fqt boro دانـلـود فـول آلـبـوم بـهـنـام بـانـی

دانـلـود اهـنـگ جدیـد بـا کـیـفـیـت عالـی (320)

دانـلـود اهـنـگ جدیـد بـا کـیـفـیـت خوب (128)


بـهـنـام بـانـی – تـویـی اتـخابـم

bani 1 دانـلـود فـول آلـبـوم بـهـنـام بـانـی

دانـلـود اهـنـگ جدیـد بـا کـیـفـیـت عالـی (320)

دانـلـود اهـنـگ جدیـد بـا کـیـفـیـت خوب (128)


بـهـنـام بـانـی و ایـمـان ابـراهـیـمـی – ایـران

dfgr دانـلـود فـول آلـبـوم بـهـنـام بـانـی

دانـلـود اهـنـگ جدیـد بـا کـیـفـیـت عالـی (320)

دانـلـود اهـنـگ جدیـد بـا کـیـفـیـت خوب (128)


بـهـنـام بـانـی – دل نـکـن

اهـنـگسـازی و تـنـظیـم کـنـنـده : حامـد بـرادران

photo 2017 07 31 18 41 06 دانـلـود فـول آلـبـوم بـهـنـام بـانـی

دانـلـود اهـنـگ جدیـد بـا کـیـفـیـت عالـی (320)

دانـلـود اهـنـگ جدیـد بـا کـیـفـیـت خوب (128)


دانـلـود اهـنـگ جدیـد بـهـنـام بـانـی هـنـوز دوسـت دارم

تـنـظیـم کـنـنـده ، اهـنـگسـازی و مـیـکـس و مـسـتـریـنـگ : حامـد بـرادران / شـاعر : حمـیـدرضـا یـوسـفـی

گیـتـار الـکـتـرونـیـک : علـیـرضـا ثنـائی

bani دانـلـود فـول آلـبـوم بـهـنـام بـانـی

فـاصـلـه مـیـگیـری خب بـیـشـتـر دلـم مـیـخواد تـورو

♬♫

خوب نـگاه کـن تـو چـشـام جون هـمـیـن چـشـا نـرو…

♪♪♫♫♪♪♯

دانـلـود اهـنـگ جدیـد هـنـوز دوسـت دارم بـا کـیـفـیـت 320 : DOWNLOAD

دانـلـود اهـنـگ جدیـد هـنـوز دوسـت دارم بـا کـیـفـیـت 128 : DOWNLOAD


دانـلـود اهـنـگ جدیـد بـهـنـام بـانـی 100 سـال

اهـنـگسـازی / مـیـکـس و مـسـتـریـنـگ : حامـد بـرادران / آهـنـگ سـرا و اهـنـگسـازی : آصـف آریـا

100 Sal دانـلـود فـول آلـبـوم بـهـنـام بـانـی

فـکـر نـمـیـکـردم حسـت عادی شـه بـشـه بـارون چـشـام هـوای دل ابـری شـه ♫
صـد سـال یـه بـارم کـسـی مـثل مـن عاشـق نـمـیـشـه دوسـت دارم چـطور دلـت واسـم تـنـگ نـمـیـشـه ♫
دوسـت دارم آخه چـرا دلـم سـنـگ نـمـیـشـه دوسـت دارم آره دوسـت دارم ♫

100 سـال یـه بـارم کـسـی مـثل مـن عاشـق نـمـیـشـه دوسـت دارم چـطور دلـت واسـم تـنـگ نـمـیـشـه ♫
دوسـت دارم آخه چـرا دلـم سـنـگ نـمـیـشـه دوسـت دارم آره دوسـت دارم ♫

♪♪♫♫♪♪♯

دانـلـود اهـنـگ جدیـد 100 سـال بـا کـیـفـیـت 320 : DOWNLOAD

دانـلـود اهـنـگ جدیـد 100 سـال بـا کـیـفـیـت 128 : DOWNLOAD


دانـلـود اهـنـگ جدیـد بـهـنـام بـانـی قـرص قـمـر

اهـنـگسـازی و تـنـظیـم کـنـنـده : حامـد بـرادران / شـعر: فـرجام خیـرالـهـی

photo 2018 02 04 11 58 48 دانـلـود فـول آلـبـوم بـهـنـام بـانـی

عاشـق و در بـه درم تـویـی قـرصِ قـمـرم ♪

زده امـشـب بـه سـرم کـه دلـت رو بـبـرم ♪

تـویـی طنـاز دلـم مـحرم راز دلـم ♪

بـس کـه دل بـردی ازم دلـبـر و نـاز دلـم ♪

عاشـق و در بـه درم تـویـی قـرصِ قـمـرم ♪

زده امـشـب بـه سـرم کـه دلـت رو بـبـرم ♪

تـویـی طنـاز دلـم مـحرم راز دلـم ♪

بـس کـه دل بـردی ازم دلـبـر و نـاز دلـم ♪

دل دل شـده دیـوانـه و مـسـت عاشـق ♪

تـر از ایـن دل مـگه هـسـت ♪

تـا تـو نـفـس و جان مـنـی ♪

تـا تـو سـر و سـامـان مـنـی ♪

دل دل شـده دیـوانـه و مـسـت عاشـق ♪

تـر از ایـن دل مـگه هـسـت ♪

تـا تـو نـفـس و جان مـنـی ♪

تـا تـو سـر و سـامـان مـنـی ♪

عشـق و مـدیـون تـوئم آره مـجنـون تـوئم ♪

مـنـه مـجنـونـو بـبـیـن کـه پریـشـون تـوئم ♪

تـو کـه مـاه و صـنـمـی عاشـقـم شـو یـکـمـی ♪

بـا تـو تـوویِ دل مـن کـه نـمـیـمـونـه غمـی ♪

عشـق و مـدیـون تـوئم آره مـجنـون تـوئم ♪

مـنـه مـجنـونـو بـبـیـن کـه پریـشـون تـوئم ♪

تـو کـه مـاه و صـنـمـی عاشـقـم شـو یـکـمـی ♪

بـا تـو تـوویِ دل مـن کـه نـمـیـمـونـه غمـی ♪

دل دل شـده دیـوانـه و مـسـت عاشـق ♪

تـر از ایـن دل مـگه هـسـت ♪

تـا تـو نـفـس و جان مـنـی ♪

تـا تـو سـر و سـامـان مـنـی ♪

دل دل شـده دیـوانـه و مـسـت عاشـق ♪

تـر از ایـن دل مـگه هـسـت ♪

تـا تـو نـفـس و جان مـنـی ♪

تـا تـو سـر و سـامـان مـنـی ♪

♪♪♪♪♪♪

دانـلـود اهـنـگ جدیـد قـرصِ قـمـر بـا کـیـفـیـت 320 : DOWNLOAD

دانـلـود اهـنـگ جدیـد قـرصِ قـمـر بـا کـیـفـیـت 128 : DOWNLOAD


دانـلـود اهـنـگ جدیـد بـهـنـام بـانـی تـوقـع نـدارم
اهـنـگسـازی : آصـف بـایـرامـزاده / تـنـظیـم کـنـنـده : حامـد بـرادران / شـعر : حمـیـدرضـا یـوسـفـی

photo 2017 10 29 17 02 08 دانـلـود فـول آلـبـوم بـهـنـام بـانـی

بـه حرفـایـی کـه مـیـزنـم فـکـر کـن ، بـه احسـاسـی کـه بـود و نـابـود شـد ♪

بـه عشـقـی کـه بـا هـم شـروع کـردیـم و ، بـه یـه دوسـتـیِ سـاده مـحدود شـد ♪

بـه عشـقـی کـه بـا هـم شـروع کـردیـم و ، بـه یـه دوسـتـیِ سـاده مـحدود شـد ♪

مـیـدونـم نـمـیـخوای بـمـونـی ولـی ، بـه دردای ایـن عاشـقـت فـکـر ♪

بـه روزای بـعد از مَنِت فـکـر کـن ، بـه حرفـای بـی مـنـطقـت فـکـر کـن ♪

بـه روزای بـعد از مَنِت فـکـر کـن ، بـه حرفـای بـی مـنـطقـت فـکـر کـن ♪

تـوقـع نـدارم تـوجه کـنـی ، بـه عشـقـی کـه بـعد از تـو نـابـود شـد ♪

بـه سـیـگاری کـه تـوو دسـتـای مـن ، درسـت لـحظه یِ رفـتـنـت دود شـد ♪

تـوقـع نـدارم بـفـهـمـی مـنـو ، تـو هـیـچـوقـت نـمـیـتـونـی درکـم کـنـی ♪

فـقـط چـنـد لـحظه بـه مـن گوش کـن ، اگه خواسـتـی مـیـتـونـی تـرک کـنـی ♪

چـه زود عادی شـد واسـه تـو ، دوسـت دارم هـام عزیـزم ♪

تـو رفـتـی ولـی نـرفـتـه ، هـوات از سَرَم هـنـوزم عزیـزم ♪

تـوقـع نـدارم تـوجه کـنـی ، بـه عشـقـی کـه بـعد از تـو نـابـود شـد ♪

بـه سـیـگاری کـه تـوو دسـتـای مـن ، درسـت لـحظه یِ رفـتـنـت دود شـد ♪

تـوقـع نـدارم بـفـهـمـی مـنـو ، تـو هـیـچـوقـت نـمـیـتـونـی درکـم کـنـی ♪

فـقـط چـنـد لـحظه بـه مـن گوش کـن ، اگه خواسـتـی مـیـتـونـی تـرک کـنـی ♪

♪♪♪♪♪♪

دانـلـود اهـنـگ جدیـد تـوقـع نـدارم بـا کـیـفـیـت 320 : DOWNLOAD

دانـلـود اهـنـگ جدیـد تـوقـع نـدارم بـا کـیـفـیـت 128 : DOWNLOAD


دانـلـود اهـنـگ جدیـد بـهـنـام بـانـی دل بـی قـرارم
شـعر : عاطفـه حبـیـبـی / اهـنـگسـاز و تـنـظیـم کـنـنـده : حامـد بـرادران

Behnam Bani Vay Dele Bighararam دانـلـود فـول آلـبـوم بـهـنـام بـانـی

دو سـه روزه دلـم یـه حال خوبـی داره تـورو دیـدن چـقـد رو مـن اثر مـیـذاره♪
دو سـه روزه عجیـب چـشـام هـمـش دنـبـال تـوئه کـاره تـوئه
دو سـه روزه بـهـت حواسـم هـرجا پرتـه دو سـه روزه عجیـبـه دلـم هـواتـو کـرده♪
داره تـو قـلـب مـن چـی مـیـشـه ایـنـا کـاره تـوئه کـاره تـوئه
وای دل بـی قـرارم دیـگه دل نـدارم دیـگه تـا کـی بـایـد ایـن عشـقـو بـه روم نـیـارم♪
وای دل بـی قـرارم کـیـو جز تـو دارم تـوی آسـمـون دنـیـام تـویـی تـک سـتـارم

وای دل بـی قـرارم دیـگه دل نـدارم دیـگه تـا کـی بـایـد ایـن عشـقـو بـه روم نـیـارم
وای دل بـی قـرارم کـیـو جز تـو دارم تـوی آسـمـون دنـیـام تـویـی تـک سـتـارم♪
دل و دلـدار تـویـی غم و غمـخوار مـنـم بـه خدا یـار تـویـی دل بـیـمـار مـنـم
دل و دلـدار تـویـی غم و غمـخوار مـنـم بـه خدا یـار تـویـی دل بـیـمـار مـنـم

وای دل بـی قـرارم دیـگه دل نـدارم دیـگه تـا کـی بـایـد ایـن عشـقـو بـه روم نـیـارم
وای دل بـی قـرارم کـیـو جز تـو دارم تـوی آسـمـون دنـیـام تـویـی تـک سـتـارم♪
وای دل بـی قـرارم دیـگه دل نـدارم دیـگه تـا کـی بـایـد ایـن عشـقـو بـه روم نـیـارم
وای دل بـی قـرارم کـیـو جز تـو دارم تـوی آسـمـون دنـیـام تـویـی تـک سـتـارم♪

♪♪♪♪♪♪

دانـلـود اهـنـگ جدیـد وای دل بـی قـرارم بـا کـیـفـیـت 320 : DOWNLOAD

دانـلـود اهـنـگ جدیـد وای دل بـی قـرارم بـا کـیـفـیـت 128 : DOWNLOAD


دانـلـود اهـنـگ جدیـد بـهـنـام بـانـی چـه بـخوای چـه نـخوای

شـعر : عاطفـه حبـیـبـی / اهـنـگسـازی و تـنـظیـم کـنـنـده : حامـد بـرادران

Behnam Bani Che Bekhay Che Nakhay دانـلـود فـول آلـبـوم بـهـنـام بـانـی

ایـن دل فـقـط جای تـوئه گوشـم بـه حرفـای تـوئه قـلـبـم تـو دسـتـای تـوئه عشـقـم
آرامـش حال مـنـی عشـق ایـده آل مـنـی امـا فـقـط مـال مـنـی عشـقـم
دوس دارم تـورو مـثل هـمـیـشـه از حس دلـم نـه دیـگه کـم نـمـیـشـه♪♪♫♫♪♪♯
دوس دارم تـورو مـثل هـمـیـشـه از حس دلـم نـه دیـگه کـم نـمـیـشـه
چـه بـخوای چـه نـخوای تـورو بـه دسـت مـیـارم چـه بـخوای چـه نـخوای بـه تـو علـاقـه دارم
خودتـو بـرسـون بـه دل بـی قـرارم آخه مـن تـورو دوسـت دارم♪♪♫♫♪♪♯

چـه بـگی چـه نـگی مـیـخونـم از تـو چـشـمـات چـه بـیـای چـه نـیـای مـیـمـونـم عشـق مـن پات
هـنـوزم مـیـپیـچـه داره تـو گوشـم حرفـات تـو بـخنـد بـذار آروم شـم بـات
هـر جا بـری فـکـر تـوئم مـن عاشـق روی تـوام عاشـق شـدم پای خودم اصـلـا
مـیـخنـدی مـیـخنـده دلـم امـا بـه مـو بـنـده دلـم از غصـه دل کـنـده دلـم اصـلـا

دوس دارم تـورو مـثل هـمـیـشـه از حس دلـم نـه دیـگه کـم نـمـیـشـه♪♪♫♫♪♪♯
دوس دارم تـورو مـثل هـمـیـشـه از حس دلـم نـه دیـگه کـم نـمـیـشـه
چـه بـخوای چـه نـخوای تـورو بـه دسـت مـیـارم چـه بـخوای چـه نـخوای بـه تـو علـاقـه دارم
خودتـو بـرسـون بـه دل بـی قـرارم آخه مـن تـورو دوسـت دارم♪♪♫♫♪♪♯
چـه بـگی چـه نـگی مـیـخونـم از تـو چـشـمـات چـه بـیـای چـه نـیـای مـیـمـونـم عشـق مـن پات
هـنـوزم مـیـپیـچـه داره تـو گوشـم حرفـات تـو بـخنـد بـذار آروم شـم بـات

♪♪♪♪♪♪

دانـلـود اهـنـگ جدیـد چـه بـخوای چـه نـخوای بـا کـیـفـیـت 320 : DOWNLOAD

دانـلـود اهـنـگ جدیـد چـه بـخوای چـه نـخوای بـا کـیـفـیـت 128 : DOWNLOAD


دانـلـود اهـنـگ جدیـد اخمـاتـو وا کـن از بـهـنـام بـانـی

شـعر : عاطفـه حبـیـبـی / اهـنـگسـازی و تـنـظیـم کـنـنـده : حامـد بـرادران

Akhmato Va kon دانـلـود فـول آلـبـوم بـهـنـام بـانـی

نـه نـمـیـشـه از تـو دسـت کـشـیـد و بـدون تـو نـفـس کـشـیـد و نـمـیـشـه بـی تـو زنـدگی کـرد
مـگه کـسـی هـسـت بـا عشـقـشـم بـتـونـه بـد شـه از ایـن هـمـه علـاقـه رد شـه نـمـیـشـه آخه بـچـگی کـرد
مـگه دسـتـه تـوئه دیـوونـه دیـگه اخمـاتـو واکـن مـنـو عشـقـم صـدا کـن تـوی چـشـمـام نـگاه کـن
دیـوونـه دیـگه دارم هـواتـو دلـم آرومـه بـا تـو نـبـیـنـم گریـه هـاتـو

دیـوونـه دیـگه اخمـاتـو واکـن مـنـو عشـقـم صـدا کـن دیـوونـه دیـگه دارم هـواتـو دلـم آرومـه بـا تـو نـبـیـنـم گریـه هـاتـو
فـقـط یـادت نـره شـدی عشـق کـسـی کـه از هـمـه عاشـق تـره

ایـنـو یـادت نـره عشـقـم فـقـط بـا مـن بـخنـد دیـگه چـشـمـانـو رو دور و بـری هـاتـم بـبـنـد آره بـا مـن بـخنـد
فـقـط جایـی نـرو مـیـدونـی دل نـدارم دیـگه تـنـهـایـی نـرو
دیـگه جایـی نـرو فـقـط عشـقـم فـقـط بـا مـن بـمـون نـذار هـیـچ چـیـزی بـنـدازه جدایـی بـیـنـمـون آره بـا مـن بـمـون

دیـوونـه دیـگه اخمـاتـو واکـن مـنـو عشـقـم صـدا کـن تـوی چـشـمـام نـگاه کـن
دیـوونـه دیـگه دارم هـواتـو دلـم آرومـه بـا تـو نـبـیـنـم گریـه هـاتـو
دیـوونـه دیـگه اخمـاتـو واکـن مـنـو عشـقـم صـدا کـن تـوی چـشـمـام نـگاه کـن
دیـوونـه دیـگه دارم هـواتـو دلـم آرومـه بـا تـو نـبـیـنـم گریـه هـاتـو

♪♪♪♪♪♪

دانـلـود اهـنـگ جدیـد اخمـاتـو واکـن بـا کـیـفـیـت 320 : DOWNLOAD

دانـلـود اهـنـگ جدیـد اخمـاتـو واکـن بـا کـیـفـیـت 128 : DOWNLOAD


دانـلـود اهـنـگ جدیـد بـهـنـام بـانـی مـن یـه دیـوونـم

شـعر : عاطفـه حبـیـبـی / اهـنـگسـازی و تـنـظیـم کـنـنـده : حامـد بـرادران

Behnam Bani Man Ye Divoonam دانـلـود فـول آلـبـوم بـهـنـام بـانـی

یـه جورایـی دلـم گیـره یـه جورایـی حواسـم نـیـسـت کـلـافـم مـن یـه وقـتـایـی کـه عطرت رو لـبـاسـم نـیـسـت ♪
تـو دنـیـامـی نـمـیـزارم یـه مـو حتـی ازت کـم شـه بـمـون پیـشـم نـزار دنـیـا بـرای مـن جهـنـم شـه ♪
مـن یـه دیـوونـم کـه بـاشـی زنـده مـیـمـونـه عاشـقـی کـه چـیـزی از مـنـطق نـمـیـدونـه ♪
مـن یـه دیـوونـم کـه وقـتـی مـیـری آشـوبـه قـلـبـش از بـس بـا تـوئه بـی تـو نـمـی کـوبـه ♪

فـکـرت مـیـزنـه بـاز بـه سـرم وقـتـی خالـیـه دور و ورم انـگار هـمـه دنـیـای مـن شـدی تـو عزیـزم ♪
از مـن نـشـدی دور یـه قـدم سـاختـی بـا هـمـه خوب و بـدم حال مـنـو کـی مـیـدونـه جز خوده تـو عزیـزم عزیـزم ♪
مـن یـه دیـوونـم کـه بـاشـی زنـده مـیـمـونـه عاشـقـی کـه چـیـزی از مـنـطق نـمـیـدونـه ♪
مـن یـه دیـوونـم کـه وقـتـی مـیـری آشـوبـه قـلـبـش از بـس بـا تـوئه بـی تـو نـمـی کـوبـه ♪

♪♪♪♪♪♪

دانـلـود اهـنـگ جدیـد مـن یـه دیـوونـم بـا کـیـفـیـت 320 : DOWNLOAD

دانـلـود اهـنـگ جدیـد مـن یـه دیـوونـم بـا کـیـفـیـت 128 : DOWNLOAD


دانـلـود اهـنـگ جدیـد بـهـنـام بـانـی هـمـه دنـیـام

شـعر : عاطفـه حبـیـبـی / اهـنـگسـازی و تـنـظیـم کـنـنـده : حامـد بـرادران

l دانـلـود فـول آلـبـوم بـهـنـام بـانـی

هـمـه چـی واسـه تـو ولـی دل تـو بـرام چـیـزی بـه غیـر تـو نـمـیـخوام نـه نـمـیـخوام ♪
اونـی کـه نـفـسـم بـنـده بـه نـفـسـاش تـویـی فـقـط کـه مـیـمـونـه پاش بـدونـی کـاش ♪
دنـیـام اومـدی تـو دنـیـام دل بـده بـمـون بـام عاشـق تـوام ♪
تـو شـدی هـمـه دنـیـام هـرجا بـری اونـجام دسـت تـو دسـتـام عاشـق تـوام ♪
دنـیـام اومـدی تـو دنـیـام دل بـده بـمـون بـام عاشـق تـوام ♪

تـو شـدی هـمـه دنـیـام هـرجا بـری اونـجام دسـت تـو دسـتـام عاشـق تـوام ♪
مـیـشـنـاسـم تـورو بـهـتـر از هـرکـی کـه بـگی احسـاسـم واسـه هـیـچـکـسـی نـیـسـت جز تـو یـکـی ♪
عشـق تـو واسـه مـن تـکـراری نـمـیـشـه ♪
دلـتـنـگم دیـگه دل تـو دلـم نـیـس واسـه تـو دلـتـنـگم مـیـدونـی فـقـط ایـن حسـو بـه تـو ♪
دارم چـون تـو بـرام مـیـمـونـی هـمـیـشـه ♪
مـیـدونـی چـقـد خاطره دارم ازت دار و نـدارم تـویـی فـقـط تـویـی فـقـط ♪
دیـوونـه ی تـوام مـن عاشـق تـو شـدم تـورو مـیـخوامـت واسـه خودم واسـه خودم ♪

دنـیـام اومـدی تـو دنـیـام دل بـده بـمـون بـام عاشـق تـوام ♪
تـو شـدی هـمـه دنـیـام هـرجا بـری اونـجام دسـت تـو دسـتـام عاشـق تـوام ♪
دنـیـام اومـدی تـو دنـیـام دل بـده بـمـون بـام عاشـق تـوام ♪
تـو شـدی هـمـه دنـیـام هـرجا بـری اونـجام دسـت تـو دسـتـام  عاشـق تـوام ♪
مـیـشـنـاسـم تـورو بـهـتـر از هـرکـی کـه بـگی احسـاسـم واسـه هـیـچـکـسـی نـیـسـت جز تـو یـکـی ♪
عشـق تـو واسـه مـن تـکـراری نـمـیـشـه ♪
دلـتـنـگم دیـگه دل تـو دلـم نـیـس واسـه تـو دلـتـنـگم مـیـدونـی فـقـط ایـن حسـو بـه تـو ♪
دارم چـون تـو بـرام مـیـمـونـی هـمـیـشـه ♪

♪♪♪♪♪♪

دانـلـود اهـنـگ جدیـد هـمـه دنـیـام بـا کـیـفـیـت 320 : DOWNLOAD

دانـلـود اهـنـگ جدیـد هـمـه دنـیـام بـا کـیـفـیـت 128 : DOWNLOAD


دانـلـود اهـنـگ جدیـد بـهـنـام بـانـی عاشـقـم کـرده

شـعر : عاطفـه حبـیـبـی / اهـنـگسـازی و تـنـظیـم کـنـنـده : حامـد بـرادران

photo 2017 03 11 16 22 39 500x500 دانـلـود فـول آلـبـوم بـهـنـام بـانـی

بـاور کـن هـمـه جا شـده بـا تـو بـهـشـت یـه چـیـزا رو نـمـیـشـه نـوشـت
تـو یـه روزی بـرسـی بـهـش یـه چـیـزایـی مـثل هـمـیـن عشـق
ایـن روزا هـمـه هـوش و حواس مـنـی تـو کـه مـیـدونـی واسـه مـنـی
تـویـی تـو هـمـه خاطره هـام تـو رو دیـگه نـمـیـشـه نـخوام
تـو یـه جور دیـگه ای بـرام

کـاشـکـی بـرگرده اونـی کـه عاشـقـم کـرده
اونـی کـه ایـن دلـو مـیـبـره حتـی بـا یـه کـلـمـه
جای تـو ایـنـجاسـت تـوی یـه گوشـه از قـلـبـم
مـن و تـو عاشـقـیـم چـرا نـگم ایـنـو جلـو هـمـه
کـاشـکـی بـرگرده اونـی کـه عاشـقـم کـرده
اونـی کـه ایـن دلـو مـیـبـره حتـی بـا یـه کـلـمـه
جای تـو ایـنـجاسـت تـوی یـه گوشـه از قـلـبـم
مـن و تـو عاشـقـیـم چـرا نـگم ایـنـو جلـو هـمـه
ایـن حسـو بـه تـو داره فـقـط دل مـن پیـش تـو بـی ارادس
گم کـردم خودمـو تـو چـشـات آخه مـن عاشـقـتـم خیـلـی سـادس

مـیـمـیـرم هـمـه جوره بـرات تـو رو مـن نـمـیـدم سـاده از دسـت
مـی خوامـت هـیـجان دلـم واسـه دوسـت داشـتـنـت فـوق الـعادس
کـاشـکـی بـرگرده اونـی کـه عاشـقـم کـرده
اونـی کـه ایـن دلـو مـیـبـره حتـی بـا یـه کـلـمـه
جای تـو ایـنـجاسـت تـوی یـه گوشـه از قـلـبـم

مـن و تـو عاشـقـیـم چـرا نـگم ایـنـو جلـو هـمـه
کـاشـکـی بـرگرده اونـی کـه عاشـقـم کـرده
اونـی کـه ایـن دلـو مـیـبـره حتـی بـا یـه کـلـمـه
جای تـو ایـنـجاسـت تـوی یـه گوشـه از قـلـبـم
مـن و تـو عاشـقـیـم چـرا نـگم ایـنـو جلـو هـمـه

♪♪♪♪♪♪

دانـلـود اهـنـگ جدیـد عاشـقـم کـرده بـا کـیـفـیـت 320 : DOWNLOAD

دانـلـود اهـنـگ جدیـد عاشـقـم کـرده بـا کـیـفـیـت 128 : DOWNLOAD


دانـلـود اهـنـگ جدیـد بـهـنـام بـانـی چـی بـگم

شـعر : عاطفـه حبـیـبـی / اهـنـگسـازی و تـنـظیـم کـنـنـده : حامـد بـرادران

photo 2017 02 03 20 03 48 500x500 دانـلـود فـول آلـبـوم بـهـنـام بـانـی

تـو چـیـه تـو چـشـات کـه یـکـی بـرات مـیـمـیـره ♪
تـورو نـمـیـشـه نـخواد ♪
تـویـی هـمـه کـسـم نـبـاشـی نـفـسـم مـیـگیـره ♪
بـه هـمـیـن دوتـا چـشـا قـسـم ♪

تـو مـال مـنـی و بـس عشـق مـا دو طرفـس بـگو ♪
بـه هـمـه تـورو دوس دارم ♪
بـه هـمـه بـگو مـیـمـیـره بـرام بـگو خودشـو مـیـخوام بـگو ♪
بـه هـمـه تـورو دوسـت دارم ♪
چـی بـگم هـرچـی بـگم ♪
تـو چـیـه تـو چـشـات کـه یـکـی بـرات مـیـمـیـره ♪
تـورو نـمـیـشـه نـخواد ♪
تـویـی هـمـه کـسـم نـبـاشـی نـفـسـم مـیـگیـره ♪

بـه هـمـیـن دوتـا چـشـا قـسـم ♪
تـو مـال مـنـی و بـس عشـق مـا دو طرفـس ♪
بـگو بـه هـمـه تـورو دوس دارم ♪
بـه هـمـه بـگو مـیـمـیـره بـرام بـگو خودشـو مـیـخوام ♪
بـگو بـه هـمـه تـورو دوسـت دارم ♪
چـی بـگم هـرچـی بـگم ♪

♪♪♪♪♪♪

دانـلـود اهـنـگ جدیـد چـی بـگم بـا کـیـفـیـت 320 : DOWNLOAD

دانـلـود اهـنـگ جدیـد چـی بـگم بـا کـیـفـیـت 128 : DOWNLOAD


دانـلـود اهـنـگ جدیـد جدیـد بـهـنـام بـانـی بـسـمـه

شـعر : عاطفـه حبـیـبـی / اهـنـگسـازی و تـنـظیـم کـنـنـده : حامـد بـرادران

Bani Bassame دانـلـود فـول آلـبـوم بـهـنـام بـانـی

بـسـمـه هـرچـی تـنـهـا شـدم شـکـسـتـم دیـگه بـسـمـه دلـمـو بـازی نـمـیـدم
دیـگه بـسـمـه تـنـهـایـی بـذار حس کـنـم ایـنـجایـی تـو کـه مـیـدونـی هـنـوزم زخم دلـم
تـو بـری هـمـه چـی داغونـه هـمـه چـیـه مـنـی دیـوونـه چـجوری جدایـیـتـو بـفـهـمـه دلـم

نـرو رد نـشـو از دل سـادم نـرو مـن کـه اجازه نـدادم نـرو لـعنـتـی اشـک یـه مـردو نـریـز
نـرو بـسـه غرورمـو نـشـکـن نـگو خسـتـه شـدی دیـگه از مـن نـرو لـعنـتـی هـیـشـکـی شـبـیـه تـو نـیـسـت
نـرو رد نـشـو از دل سـادم نـرو مـن کـه اجازه نـدادم نـرو لـعنـتـی اشـک یـه مـردو نـریـز

نـرو بـسـه غرورمـو نـشـکـن نـگو خسـتـه شـدی دیـگه از مـن نـرو لـعنـتـی هـیـشـکـی شـبـیـه تـو نـیـسـت
چـی بـه روز تـو اومـده آخه بـگو پس علـاقـه و عشـق تـو کـو چـرا انـقـدر سـردی بـاهـام

بـه خاطر مـن بـگو اون کـه دل تـورو بـرده کـیـه بـگو فـرقـی کـه داره چـیـه تـو چـرا بـد کـردی بـاهـام
نـرو رد نـشـو از دل سـادم نـرو مـن کـه اجازه نـدادم نـرو لـعنـتـی اشـک یـه مـردو نـریـز
نـرو بـسـه غرورمـو نـشـکـن نـگو خسـتـه شـدی دیـگه از مـن نـرو لـعنـتـی هـیـشـکـی شـبـیـه تـو نـیـسـت
نـرو رد نـشـو از دل سـادم نـرو مـن کـه اجازه نـدادم نـرو لـعنـتـی اشـک یـه مـردو نـریـز
نـرو بـسـه غرورمـو نـشـکـن نـگو خسـتـه شـدی دیـگه از مـن نـرو لـعنـتـی هـیـشـکـی شـبـیـه تـو نـیـسـت

♪♪♪♪♪♪

دانـلـود اهـنـگ جدیـد بـسـمـه بـا کـیـفـیـت 320 : DOWNLOAD

دانـلـود اهـنـگ جدیـد بـسـمـه بـا کـیـفـیـت 128 : DOWNLOAD


دانـلـود اهـنـگ جدیـد بـهـنـام بـانـی علـاقـه خاص

شـعر : عاطفـه حبـیـبـی / اهـنـگسـازی و تـنـظیـم کـنـنـده : حامـد بـرادران

5 1 دانـلـود فـول آلـبـوم بـهـنـام بـانـی

از اتـاقـت هـنـوز دارم مـیـشـنـوم صـدای تـورو
کـی مـیـتـونـه بـرام تـو قـلـبـم بـگیـره جای تـورو♪♪♫
عطرت پیـچـیـده هـمـه جای خونـه
بـبـیـن شـدم دیـوونـه
عکـسـای تـو ایـنـجاس هـنـوز
یـه علـاقـه خاص بـیـن مـاسـت هـنـوز♪♪♫
دوسـت دارم تـورو جز مـن کـی مـیـشـنـاسـه
دوسـت دارم مـثه مـن کـی روت حسـاسـه
دوسـت دارم تـورو بـی حد و انـدازه
دوسـت دارم♪♪♫♪♯
آخه مـن دوسـت دارم تـورو جز مـن کـی مـیـشـنـاسـه
دوسـت دارم مـثه مـن کـی روت حسـاسـه
دوسـت دارم تـورو بـی حد و انـدازه♪♪♫
دوسـت دارم

حسـی کـه دارم بـه دلـم مـیـگه
خوشـبـختـی نـزدیـکـه عاشـقـیـه
حسـی کـه بـاعث ایـن آشـوبـه
وقـتـی حالـم خوبـه عاشـقـیـه

حسـی کـه دارم بـه دلـم مـیـگه♪♪
خوشـبـختـی نـزدیـکـه عاشـقـیـه
حسـی کـه بـاعث ایـن آشـوبـه
وقـتـی حالـم خوبـه عاشـقـیـه
دوسـت دارم تـورو جز مـن کـی مـیـشـنـاسـه
دوسـت دارم مـثه مـن کـی روت حسـاسـه♪♪♫
دوسـت دارم تـورو بـی حد و انـدازه
دوسـت دارم

آخه مـن دوسـت دارم تـورو جز مـن کـی مـیـشـنـاسـه
دوسـت دارم مـثه مـن کـی روت حسـاسـه
دوسـت دارم تـورو بـی حد و انـدازه♪♪
دوسـت دارم

♪♪♪♪♪♪

دانـلـود اهـنـگ جدیـد علـاقـه خاص بـا کـیـفـیـت 320 : DOWNLOAD

دانـلـود اهـنـگ جدیـد علـاقـه خاص بـا کـیـفـیـت 128 : DOWNLOAD


فـول آلـبـوم بـهـنـام بـانـی

دانـود بـه صـورت یـکـجا : DOWNLOAD

پخش آنـلـایـن هـمـیـن مـوزیـک