دانـلـود اهـنـگ جدیـد مـیـخوام از شـمـا بـخونـم نـاصـر عبـدالـلـهـی

31ام مـرداد 1398

دانـلـود اهـنـگ جدیـد مـیـخوام از شـمـا بـخونـم نـاصـر عبـدالـلـهـی

امـروز آهـنـگ ای زیـبـا بـا صـدای اسـتـاد نـاصـر عبـدالـلـهـی بـه نـام مـیـخوام از شـمـا بـخونـم هـمـیـنـک از مـوزیـک هـای ایـرانـی

Exclusive Song: Naser Abdollahi | Koodakan Khiabani With Text And Direct Links In MusichayIrani

bfs دانـلـود اهـنـگ جدیـد مـیـخوام از شـمـا بـخونـم نـاصـر عبـدالـلـهـی

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

قـسـمـتـی از مـتـن آهـنـگ :

دو تـا چـشـم بـی تـکـلـف یـه صـدای خشـک زخمـی
یـه نـگاه بـی سـتـاره دو تـا دسـت پیـنـه بـسـتـه
دو تـا پای خرد و خسـتـه کـه دیـگه رمـق نـداره ♬♫♪
از سـر صـبـح تـا دل شـب مـیـپیـچـه صـدای گاری
تـو گوش کـر خیـابـون تـوی گرمـا زیـر آفـتـاب ♬♫♪

♩♬♫♪!!!
تـوی سـرمـا زیـر بـارون سـر چـهـارراه دور مـیـدون
مـیـخوام از شـمـا بـخونـم شـمـا کـه غریـبـه هـسـتـیـن ♬♫♪
پیـش چـشـم آشـنـاهـا از هـمـیـشـه تـا هـمـیـشـه
دسـتـاتـون رو هـدیـه کـردیـن بـه نـگاه سـرد مـاهـا
مـیـخوام از شـمـا بـخونـم شـمـا کـه غریـبـه هـسـتـیـن ♬♫♪
پیـش چـشـم آشـنـاهـا از هـمـیـشـه تـا هـمـیـشـه

♩♬♫♪!!!
دسـتـاتـون رو هـدیـه کـردیـن بـه نـگاه سـرد مـاهـا
پیـشـتـون مـثل یـه بـره سـت سـر بـه زیـر و رام و آروم ♬♫♪
دنـیـا بـا ایـن هـمـه گرگیـش تـوی ایـن مـعرکـه مـیـدون
کـوچـیـکـه قـد یـه کـوچـه بـا نـهـایـت بـزرگیـش
تـوی مـشـتـاتـون اسـیـره مـثل بـازیـچـه کـوکـی ♬♫♪
کـه تـو دسـت ایـن و اونـه اگه مـردی مـونـده بـاشـه

MusichayIraniTag دانـلـود اهـنـگ جدیـد مـیـخوام از شـمـا بـخونـم نـاصـر عبـدالـلـهـی
تـوی بـازوی شـمـاهـاسـت جون هـرچـی پهـلـوونـه
مـیـخوام از شـمـا بـخونـم شـمـا کـه غریـبـه هـسـتـیـن ♬♫♪
پیـش چـشـم آشـنـاهـا از هـمـیـشـه تـا هـمـیـشـه
دسـتـاتـون رو هـدیـه کـردیـن بـه نـگاه سـرد مـاهـا
مـیـخوام از شـمـا بـخونـم شـمـا کـه غریـبـه هـسـتـیـن
پیـش چـشـم آشـنـاهـا از هـمـیـشـه تـا هـمـیـشـه ♬♫♪
دسـتـاتـون رو هـدیـه کـردیـن بـه نـگاه سـرد مـاهـا
کـوچـیـکـیـن امّا بـزرگیـن هـرچـی سـختـیـا زیـاده
هـمـت شـمـا بـلـنـده تـوی ایـن دوره زمـونـه ♬♫♪
خیـلـی حرفـه کـه یـه بـچـه کـمـر مـردی بـبـنـده

♩♬♫♪!!!
دل آسـمـون مـیـریـزه وقـتـی لـبـهـاتـون مـیـلـرزه
امـا گریـه رو مـیـخنـدیـن کـوچـیـکـیـن امـا بـزرگیـن ♬♫♪
بـه خود خدا قـسـم کـه شـمـاهـا یـه پارچـه مـردیـن
مـیـخوام از شـمـا بـخونـم شـمـا کـه غریـبـه هـسـتـیـن
پیـش چـشـم آشـنـاهـا از هـمـیـشـه تـا هـمـیـشـه ♬♫♪
دسـتـاتـون رو هـدیـه کـردیـن بـه نـگاه سـرد مـاهـا

♩♬♫♪!!!
مـیـخوام از شـمـا بـخونـم شـمـا کـه غریـبـه هـسـتـیـن
پیـش چـشـم آشـنـاهـا از هـمـیـشـه تـا هـمـیـشـه ♬♫♪
دسـتـاتـون رو هـدیـه کـردیـن بـه نـگاه سـرد مـاهـا
مـیـخوام از شـمـا بـخونـم شـمـا کـه غریـبـه هـسـتـیـن
پیـش چـشـم آشـنـاهـا از هـمـیـشـه تـا هـمـیـشـه
دسـتـاتـون رو هـدیـه کـردیـن ♬♫♪

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

مـیـخوام از شـمـا بـخونـم نـاصـر عبـدالـلـهـی

پخش آنـلـایـن هـمـیـن مـوزیـک